οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

     Η ανατολική ιατρική, θεωρεί ότι το σώμα, λειτουργεί με βάση την ενέργεια, τ...
Είναι μια πανάρχαια θεραπευτική μέθοδος με ρίζες από την Ανατολή. Η ιατρική στην Ανατολή θεωρεί ότι...