οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Η ετοιμολογία της λέξης ayurveda σημαίνει ζωή ( Ayus) και  γνώση ( veda).    ...