οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

    Το μασάζ ή αλλιώς μάλαξη στα ελληνικά αναγνωρίζεται σήμερα ως μία από τις αποτελε...
     Το µασάζ έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην  βελτίωση της σωµα...
     Η γνωριµία µε το σώµα µας και η σωστή ερµηνεί...
Κατ’ αρχήν σήμερα η λεγόμενη “αισθητική μάλαξη” γίνεται από έναν αισθητικό που ξέρ...
Λέγοντας μάλαξη εννοούμε ένα σύνολο κινήσεων που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα και έχει αισθητικό,...