οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

    Η βιοενεργειακή θεραπεία βασίζεται στην έννοια της βιοενεργείας.  Το σώμα κα...
Αποτελεί έμπνευση του καθηγητή Zhang Guangde του Beijing University of Physical Education και συνδυά...