οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Οι κινήσεις που κάνει ο αυχένας είναι οι ακόλουθες: Κάμψη του αυχένα Οι κύριοι μύες της κίνησης εί...
Οι κινήσεις που κάνει ο κορμός είναι οι ακόλουθες:    Κάμψη του κορμού   Οι κύριο...
Οι κινήσεις που κάνει η πύελος και που θα αναλυθούν παρακάτω είναι η κάμψη, έκταση, απαγωγή, προσαγω...
Οι κινήσεις που γίνονται στην περιοχή του ώμου και γενικότερα στα άνω άκρα περιγράφονται παρακάτω....
Οι κινήσεις που γίνονται στα κάτω άκρα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι οι ακόλουθες:...