οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Είναι γνωστό ότι η προθέρµανση είναι γενική και ειδική. Στη γενική προθέρµανση επιχειρεί...
Οι επιδράσεις της αθλητικής µάλαξης διακρίνονται σε φυσικές, φυσιολογικές, ψυχολογικές και ανα...
Το μασάζ αυτό αφορά όλα τα άτομα που κάνουν σπορ και όχι απαραίτητα επαγγελματικά. Κύριως σκοπός του...
Η αθλητική μάλαξη είναι ειδικά σχεδιασµένη για άτοµα που ασχολούνται µε τον αθλητι...