οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Το μακιγιάζ και ο συνολικός καλοπισμός στην Αρχαία Αίγυπτο ήταν μια ολοκλήρη τέχνη.   ...
Το μακιγιάζ της γκέισας είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μακιγιάζ. Γκέισα είναι μια ιδιότητα που δίνεται στη...
Για να κάνουμε ένα πρόσωπο ννα μοιάζει πως ανήκει στη φυλή των Ινδών ππρέπει πάλι να λάβουμε υπόψιν...
Στην κινέζικη φυλή το ροδακινί χρώμα στην επιδερμίδα θεωρούνταν το χρώμα της υγείας. Ανάμεσα στις συ...
Το μακιγιάζ της νεγρικής φυλής στις μέρες μας χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αποτυπώσουμε σε ένα πρ...