οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Οι διαφορές ανάμεσα στο tattoo και στο μόνιμο μακιγιάζ έχουν να κάνουν τόσο με το βάθος διείσδυσης τ...
Το μόνιμο μακιγιάζ ολοκληρώνεται σε 2 συνεδρίες και αυτό πρέπει να τονίσουμε στον επισκέπτη μας. Στη...
Η διάρκεια του μόνιμου μακιγιάζ όπως προαναφέραμε είναι περίπου 2-5 χρόνια. Με την φυσική διαδικα...
Συχνά τα πιο <<απλά πράγματα>> κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση, το ίδιο και το μόνιμο μακι...
Τα άτομα που ωφελούνται από το μόνιμο μακιγιάζ είναι:   1.     Ο καθένας πο...
Ο χρόνος που θα χρειαστεί να γίνει το μόνιμο μακιγιάζ εξαρτάται από:   1.   ...