οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

 Οι κομμωτές οφείλουν να τηρούν κάποιους κανόνες υγιεινής κατά τις διάφορες εργασίες στο τριχωτ...