οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Το 1930 δύο φυσιοθεραπευτές ο DeLorme και ο Wadkins, δήλωσαν τα επιτυχή αποτελέσματά τους όταν χρ...