οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Έκκριση των ανδρογόνων στη γυναίκα Στον οργανισμό της γυναίκας η έκκριση των ανδρογόνων είναι μη...
Ιδιοπαθής δασυτριχισμός Στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο φυλετικός και ο οικογενής δασυτριχισ...
Ο όρος αναφέρεται σε αυξηµένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το σώµα των γυναικών, δηλαδή...
Η υπερτρίχωση είναι η αύξηση τριχώματος σε οποιαδήποτε περιοχή, τοπική ή εκτεταμένη, η οποία είνα...
Υπερτρίχωση – Δασυτριχισμός Με τον όρο Υπερτρίχωση στην γυναίκα εννοούμε τη μεγάλη αύξηση των...