οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Οι τρίχες αυξάνουν µε διακοπές και έχουν περιοδική αύξηση που ακολουθείτε από περιοδική ...
Στον  άνθρωπο  διακρίνουµε  το  πρωτογενές  ,το  δευτερογενές...
Κάθε τρίχα  εµφανίζει δυο τµήµατα :  ένα  ελεύθερο µέρος που...
Οι τρίχες είναι λεπτές κερατοποιηµένες δοµές κυλινδρικού ή νηµατοειδούς σχήµ...
Ανατομία και φυσιολογία της τρίχας Οι τρίχες είναι κεράτινα επιθηλιακά όργανα, κυλινδρικά και νηματ...