οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Είναι η αφαίρεση της τρίχας από τη ρίζα της ή το στέλεχός της με διάφορες μεθόδους. Ανάλογα με τον τ...
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται μέθοδοι αποτρίχωσης που στόχο έχουν την πλήρη αφαίρεση της τρί...
Όπως ήδη αναφέραμε, η προσωρινή αποτρίχωση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην προσωρινή αποτρίχωση...