οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Βιολογικά καλλυντικά

Τα βιολογικά η οργανικά καλλυντικά είναι καλλυντικά τα οποία έχουν παρασκευαστεί από βιολογικά συστατικά.  Τα συστατικά αυτά παράγονται σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς και είναι πιστοποιημένα ως προϊόντα βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας.   Τα βιολογικά καλλυντικά υπερτερούν απέναντι  στα φυσικά, μιας και δεν περιέχουν φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, αντιβιοτικά, ορμόνες και άλλα συστατικά επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.  Επίσης δεν υπάρχει περίπτωση να είναι γεννετικά τροποποιημένα.   

Τα βιολογικά καλλυντικά είναι σημαντικά γιατί μέσα από την παραγωγή τους επιτυγχάνεται ακόμα ένας σημαντικός στόχος : απαγορεύεται η χρήση διεργασιών αποδεδειγμένα μη φιλικών προς το περιβάλλον, απαγορεύονται οι δοκιμές σε ζώα, απαγορεύονται η χρήση συσκευασιών από υλικά που βλάπτουν το περιβάλλον (PVC) και στη θέση τους χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά. 

Ακόμη όμως και στην περίπτωση των βιολογικών καλλυντικών υπάρχουν μειονεκτήματα και αυτά δεν είναι άλλα από τις αλλεργικές δερματίτδες και τη φωτοτοξικότητα κάποιων φυτικών ουσιών, επίσης δεν υπάρχουν αρκετές βιολογικές καλλιέργειες ώστε να καλύψουν τη ζήτηση, αυξάνεται λοιπόν το κόστος τους και τέλος κάποιες φορές δεν υπάρχουν πολλά  οργανικά ανάλογα των συνθετικών απαραίτητων συστατικών για την ασφάλεια του τελικού προϊόντας (π.χ. συντηρητικά) .  Σε κάθε περίπτωση όμως τα βιολογικά καλλυντικά είναι ασφαλέστερα από τα υπόλοιπα. 

Επιμέλεια άρθρου

Ζάρπα Ευαγγελία

Πτυχ. Αισθητικός – Κοσμητολόγος ΤΕΙ Αθήνας