οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Σε όλο μας το σώμα υπάρχουν φωτο-υποδοχείς οι οποίοι έχουν διαφορετική χημική σύσταση που αντιδρο...
Τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου και κατ’ επέκταση την φυσική του κατάσταση...