οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Θα εξετάσουμε με λεπτομέρεια το λεμφικό σύστημα του προσώπου για να αντιληφθείτε τις κινήσεις που έχ...
Σκελετός της κεφαλής Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο περιλαμβάνει: • Τα οστά του εγκεφαλικ...
Διακρίνονται σε προσθιοπλάγιους, πρόσθιους, πλάγιους και οπίσθιους. 1. Οι προσθιοπλάγιοι είναι δ...
Οι μύες της κεφαλής διαιρούνται σε τρεις ομάδες, που είναι: •    Οι μύες οι...