οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Το δέρµα µας είναι η πρώτη γραµµή άµυνας του σώµατός µας....
Το  οξυγόνο που  αναπνέουµε, δια  µέσου των τριχοειδών αγγείων των πνευ...
Η κατάσταση του δέρματος του προσώπου, έχει άμεση σχέση με τη στάση που παίρνει κάποιος στον ύπνο....