οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Η ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες (γλυπτική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική) έχει καταστεί μέθοδος ψυχ...
Τα δημιουργήματα του άνθρωπου, η κάθε μορφή τέχνης, έχουν άμεση σχέση με τον ψυχισμό του, την κοινων...