οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Η ανεπάρκεια της γλυκοζο-6-φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) αποτελεί πιθανότατα την πιο συχνή ενζυμοπ...