οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Όταν λέμε ότι κάποιος έχει δυσκοιλιότητα εννοούμε ότι έχει λιγότερες από 3 αφοδεύσεις την εβδομάδα κ...
Συνήθως είναι η συνέπεια διάφορων τροφικών δηλητηριάσεων που οφείλονται σε τοξικούς παράγοντες που μ...