οδηγός υγείας και ομορφιάς

 

Οδηγός υγείας και ομορφιάς

Η τροφική αλλεργία αφορά το σύνολο των επιβλαβών αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος, που προκ...
Παρόλο  που  πολλά  τρόφιμα  εμπλέκονται  στην  τροφική  αλλεργία...
Μία ποικιλία εκδηλώσεων έχει αποδοθεί στην τροφική αλλεργία. Το είδος τους εξαρτάται από την ποσό...
Οι γαστρεντερικές εκδηλώσεις στις τροφικές αλλεργίες, εμφανίζονται πιο συχνά και ακολουθούνται...
Η τροφική αλλεργία συχνά εκδηλώνεται με συμπτώματα υπερευαισθησίας στο δέρμα.  Οι κυριότε...
Οι αναπνευστικές εκδηλώσεις μιας τροφικής αλλεργίας, παρουσιάζονται μόνο σε ποσοστό 6% των παιδιών μ...
Η αναφυλαξία είναι η σοβαρότερη και ευτυχώς πολύ σπάνια εκδήλωση της αλλεργικής αντίδρασης τύπου Ι....